Mersin Şehir HastanesiHakbey İnşaat yaptığı prestijli ve büyük ölçekli projelere 374.813 m2’lik Mersin şehir hastanesi zemin kaplama ve şap işlerini başarı ile tamamladı. Mersin Şehir Hastanesi, ülkemizde Kamu-Özel İşbirliği modeli ile tamamlanmış ilk proje olma özelliğini taşımaktadır.

Projedeki Yapılar

374.813 m2 kapalı bir alana sahip olan Mersin Şehir Hastanesi; genel hastane binası, kalp ve damar, kadın doğum ve çocuk, genel onkoloji ve psikiyatri hastaneleri zemin şap işlerinden oluşmaktadır.

Mersin Şehir Hastanesi bünyesinde; 1300 yatak, 280 poliklinik, 210 yoğun bakım, 53 ameliyathane, 7 anjiyografi, 36 endoskopi ünitesi, 152 prepost, 30 diyaliz, 50 kemoterapi salonu, 8 triyaj, 72 yataklı acil arenası, 6 acil İzolasyon odası, 12 travma, 9 genel tedavi üniteleri bulunmaktadır.